MEDIUM MARIKA - Hem
Medium Marika  -  Sittningar  Seans  Husrening  Tarot  Kurser
MARIKA JALIL är certifierat medium, utbildad  vid Akademin av 
Vendela Cederholm, Lottie Wahlin och Birgitta Tholander 

Med hjälp från Andevärlden ger
jag konsultationer som Medium!

Medium Marika förmedlar kontakt med andevärlden vid en seansJag använder alla mina sinnen när jag förmedlar budskap från andevärlden. Jag ser bilder och hör budskap. Meddelanden kan även kännas fysiskt i min kropp

Det är inte jag som styr vem eller vilka som tar kontakt, utan det är andevärlden som bestämmer vem som kommer på en seans med mig. Jag fungerar bara som en förmedlande länk mellan andevärlden och dig som klient

Ofta är det en  anförvant, en nära släkting eller vän, som ej längre är med oss i det jordiska livet som tar kontakt ifrån den andliga dimensionen.
I bland någon av mina guider eller din egen vägvisare som kommer med budskap. Vägledningen sker via kanalisering.
 ________________________________________________________________
Boka tid för en Privatsittning, Seans eller läggning med Tarotkort!          
Läggning med tarotkort hos Medium Marika JalilSITTNINGAR • SEANS • TAROT • KURSER • HUSRENSNING