MEDIUM MARIKA - Hem
Medium Marika  -  Sittningar  Seans  Husrening  Tarot  Kurser

Med hjälp från Andevärlden
 ger jag konsultationer som Medium!

Medium Marika förmedlar kontakt med andevärlden vid en seansJag använder alla mina sinnen när jag förmedlar budskap från andevärlden. Jag ser bilder och hör budskap. Meddelanden kan även kännas fysiskt i min kropp

Det är inte jag som styr vem eller vilka som tar kontakt, utan det är andevärlden som bestämmer vem som kommer på en seans med mig. Jag fungerar bara som en förmedlande länk mellan andevärlden och dig som klient.

Ofta är det en anförvant, en nära släkting eller vän, som ej längre är med oss i det jordiska livet som tar kontakt ifrån den andliga dimensionen för att lämna en hälsning.
Läggning med tarotkort hos Medium Marika JalilI bland någon av mina guider eller din egen vägvisare som kommer med budskap. Vägledningen sker via kanalisering

MARIKA JALIL är certifierat medium, utbildad vid Akademin av Vendela Cederholm, Lottie Wahlin och Birgitta Tholander 


_______________________________________________________________